LAVASTEN BETYDELSE

Lavastenen är en svart och porös sten. Jordens olika vulkaner ger olika typer av lavasten. Stenens egenskaper är eldens kraft och att ge oss vårt mod tillbaka, och eld står för mäktigt och kraftfullt. Lavasten är en bit materialiserad eld. Stenens färg skiftar mellan svart och grått beroende på ljus. 
Färgen svart står för styrka och grått symboliserar elegans.
Energi: Eldens kraft och att våga släppa taget för att få frihet från rädsla.
lavasten