Integritetspolicy

Design by Brandeby värderar våra kunders personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd, då vi tycker att detta är viktigt. Med denna policy beskriver vi hur personuppgifter samlas in och används hos oss. 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Personuppgifter och behandlingen av dem

De uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person och är om just denna person, kallas personuppgifter. Förutom namn och personnummer handlar det även om exempelvis bilder och e-postadresser. 

Allt som sker med personuppgifterna i IT-system är behandlingen, och det är både med mobila enheter och datorer. Då handlar det om exempelvis insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. Ibland manuella register. 

Ansvarig för personuppgifterna

Design by Brandeby är ansvarig för de behandlingar som sker med personuppgifterna inom verksamheten (org.nr 690810-xxxx, Vaktgatan 20B Ängelholm). 

Personuppgifter som samlas in och varför

I huvudsak behandlar vi ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter. Detta är för att kunna kontakta dig. 

Personuppgiftsbiträden

I vissa situationer behövs det anlitas andra parter, exempelvis IT-leverantörer för betalningsmetoder. Då blir de personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. 

Aktörer som är självständigt personuppgifter

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. 

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än nödvändigt för respektive ändamål. 

Dina rättigheter som registrerad

Enligt gällande lagstiftning har du som registrerad ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. 

 

Du får mer än gärna kontakta oss om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Kontakt